728 x 90

شهری برای فردا (۲)

سایت کوها یونه [آلبانی]: سیاستمداران جهان مجاهدین را در آلبانی ملاقات می‌کنند.کنفرانس بین‌المللی در اشرف ۳قدرت رو به افزایش مجاهدین خلق را به نمایش گذاشت.

گتی ایمیج آژانس عکس خبرگزاری فرانسه:‌ کنفرانس ۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران

اعضای مجاهدین خلق پرچمهای ایران را در جریان کنفرانس ۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران

در اشرف۳به اهتزاز درآوردند.گارد احترام مجاهدین خلق در جریان مراسم استقبال از مقاماتی که در کنفرانس۱۲۰سال مبارزه برای آزادی ایران در اشرف ۳است

سایت برایت بارت: صدها نفر از قانونگذاران، مقامات و مدعوین از سراسر جهان در این آخر هفته به آلبانی

سفر کردند تا در گردهمایی ایران آزاد ۲۰۱۹حضور به‌هم رسانند.

تلویزیون ویزیون پلاس آلبانی: خانم رجوی گفت "امروز در ایران، دو طرف با یکدیگر روبه‌رو هستند. در یک‌سو، رژیمی مرگبار وجود دارد و در سویی دیگر، ملتی که برای آزادی مبارزه می‌کند. و بله، راه‌حلی وجود دارد که به آزادی می‌رسد و آن مقاومتی متحد است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات