728 x 90

شهرهای قرمز کرونایی از ۱۵شهر به ۵۷شهر افزایش یافت ۸۶شهر در وضعیت نارنجی و ۱۹۹شهر در وضعیت زرد قرار گرفتند

کرونا در ایران
کرونا در ایران

بنا به گزارش حبرگزاری حکومتی ایسنا ۳۱تیر شهرهای قرمز کرونایی از ۱۵شهر به ۵۷شهر افزایش یافت. ۸۶شهر نیز در وضعیت نارنجی و ۱۹۹شهر در وضعیت زرد قرار دارند.

بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۵ به ۵۷ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۳۵ به ۸۶شهر افزایش یافته است.

هم‌چنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۰۸ به ۱۹۹ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۹۰ به ۱۰۶شهر رسید.

در حال حاضر ۵۷ شهر در وضعیت قرمز، ۸۶شهر در وضعیت نارنجی، ۱۹۹شهر در وضعیت زرد و ۱۰۶شهر در وضعیت آبی است.

 

همچنین به گزارش خبرگزاری  حکومتی برنا از تهران یکم مرداد  ؛ درحال حاضر در استان تهران، ۵شهرستان‌ در وضعیت قرمز، ۵شهرستان در وضعیت نارنجی و ۵شهرستان در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفتند و هیچ کدام از شهرستان‌ها وضعیت آبی ندارند.

 

بر همین اساس شهرستان‌های پیشوا، دماوند، ری، شمیرانات و فیروزکوه در وضعیت قرمز هستند.

شهرستان‌های اسلامشهر، پاکدشت، تهران، قدس و ورامین نیز نارنجی شدند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/498e8f74-9127-4377-b540-7a716ce4a453"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات