728 x 90

شهادت زر بی‌بی‌ اسماعیل زهی یکی از مجروحان جمعه خونین زاهدان

درگذشت و شهادت زربی بی‌اسماعیل زهی یکی از مجروحان جمعه خونین زاهدان
درگذشت و شهادت زربی بی‌اسماعیل زهی یکی از مجروحان جمعه خونین زاهدان

درگذشت و شهادت زربی‌بی‌ اسماعیل‌زهی یکی از مجروحان جمعه خونین زاهدان پس از ۱۴۳روز

روز دوشنبه اول اسفند ۱۴۰۱ زر بی‌بی اسماعیل زهی از مجروحان جمعه خونین زاهدان بر اثر عفونت شدید ناشی از جراحت پس از ۱۴۳روز جان باخت. وی به‌علت اصابت گلوله جنگی پاسداران جنایت‌پیشه خامنه‌ای در قسمت کمر قطع نخاع شده بود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0e4ec075-2362-46ad-ab75-a51159b97929"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات