728 x 90

شماری از سناتورها خواهان مقابله با جنگ‌افروزیهای دیکتاتوری آخوندی شدند

موشکی رژیم - عکس از آرشیو
موشکی رژیم - عکس از آرشیو

در جلسهٔ چهارشنبهٔ سنای آمریکا شماری از سناتورها خواهان مقابله با جنگ‌افروزی‌های دیکتاتوری آخوندی شدند.

سناتور تد باد گفت: «بعد از کشته‌شدن فقط یک پیمانکار آمریکایی توسط (رژیم) ایران در سال ۲۰۱۹... پرزیدنت ترامپ فرمان حمله‌یی را داد که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس را... حذف کرد. ما نه جنگی را شروع کردیم و نه (از منطقه) بیرون کشیدیم... بلکه برای سران (رژیم) ایران پیام بسیار روشنی فرستادیم (و این رژیم)... عقب نشست».

سناتور شلی مور کاپیتو Shelley Moore Capito گفت: «زمان آن پیشاپیش فرارسیده که با یک پاسخ قاطع به این اقدامات غیرقابل قبول، بازدارندگی علیه (رژیم) ایران را برقرار کنیم».

سناتور جان تیون نیز تأکید کرد: «پرزیدنت بایدن باید از خود اراده و رهبری لازم را در پایان دادن سریع به کمپین ترور (رژیم) ایران نشان بدهد. باید با قدرت به (رژیم) ایران پاسخ بدهد»... .

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/81d95b79-5987-456a-82f6-ad0b86e5475b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات