728 x 90

شعبده انتخابات و آزمایش ایران و ایرانی

شعبده انتخابات
شعبده انتخابات

 

 

شورای نگهبان آخوندها، اسامی کاندیداهای شعبده انتخابات را اعلام کرد و روشن شد که خامنه‌ای نقشه مسیری جز یک‌پایه کردن رژیمش ندارد. خامنه‌ای با جنگ‌افروزی در غزه برای مهندسی انتخابات زمینه‌سازی کرد و بعد هم با دست خودش مهره‌های خودی و نخودی را حذف کرد تا با آخوند رئیسی به سمت انقباض کامل برود. خامنه‌ای صراحتاً به مردم ایران گفت که جز نبرد برای آزادی و یا مرگ هیچ راه دیگه‌ای ندارید. به مردم گفت که جز من و باند خودم هیچ گزینه دیگه‌ای در این نظام متصور نیست. راه میانه‌ای در کار نیست. هر چه هست سرکوب و اختناق است. حالا مردم ایران در میدان یک آزمایش تاریخی هستند. مردم ایران با رژیم وحشی یکدست شده‌ای روبه‌رو هستند که قراره جلاد ۶۷، رئیس‌جمهور آن بشود. خیابان‌ها بی‌قرار حضور جوانان شورشی هستند. خونهای شهدای قیام آبان میجوشد و زنان و مردان جنگ برای ویرانی بیت‌العنکبوت خامنه‌ای آماده می‌شوند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f63afade-cdd5-40cd-a259-b3a7c6fcfc84"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات