728 x 90

سی و ششمین روز اعتصاب و تظاهرات کارگران فولاد اهواز با حضور زنان و خانواده کارگران + فیلم

اعتصاب و اعتراض کارگران فولاد اهواز
اعتصاب و اعتراض کارگران فولاد اهواز

سی و ششمین روز اعتصاب کارگران ملی صنعتی فولاد اهواز امروز شنبه ۲۴ آذر ۹۷ با حضور زنان و خانواده کارگران با فریاد "همشهری با غیرت حمایت حمایت " در خیابانهای اهواز و در مقابل مراکز دولتی این شهر شروع شد.

طبق خبرهای رسیده مرکز شهراهواز به‌شدت تحت کنترل یگان ویژه جنایتکار رژیم آخوندی است. یگان ویژه بهمراه دهها اتوبوس جهت ایجاد رعب و وحشت در مرکز شهر مستقر شده‌اند. طبق خبرهای رسیده ادواتی هم‌چون ماشینهای آتش‌نشانی و امداد و نجات در خیابانها مستقر هستند.

 

علیرغم حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی و ممانعت آنها کارگران گروه ملی اهواز موفق به ورود به خیابانهای مرکز شهر شدند.

 

اهواز.شرکت گسترده زنان در تظاهرات کارگران فولاد

اهواز .تظاهرات کارگران فولاد با شعار تورم گرانی پاسخ بده روحانی

اهواز.تظاهرات کارگران فولاد با شعار نصرمن الله و فتح قریب 

اهواز.تظاهرات کارگران فولاد با شعار استاندار و فرماندار بیعرضه و بی غیرت

اهواز.تظاهرات کارگران فولاد با شعار این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی

اهواز.تجمع اعتراضی کارگران فولاد در مقابل استانداری رژیم

اهواز.تظاهرات کارگران فولاد.خبرنگار سایت مجاهد ۲۴آذر

اهواز.تظاهرات کارگران فولاد.خبرنگار سایت مجاهد ۲۴آذر

اهواز.تظاهرات کارگران فولاد.خبرنگار سایت مجاهد ۲۴آذر

اهواز.تظاهرات کارگران فولاد.خبرنگار سایت مجاهد ۲۴آذر

اهواز.تظاهرات کارگران فولاد.خبرنگار سایت مجاهد ۲۴آذر

اهواز.تظاهرات کارگران فولاد.خبرنگار سایت مجاهد ۲۴آذر

اهواز.تظاهرات کارگران فولاد.خبرنگار سایت مجاهد ۲۴آذر

اهواز.تظاهرات کارگران فولاد.خبرنگار سایت مجاهد ۲۴آذر

 

سی و ششمین روز اعتصاب و تظاهرات کارگران فولاد اهواز با حضور زنان و خانواده کارگران

سی و ششمین روز اعتصاب و تظاهرات کارگران فولاد اهواز با حضور زنان و خانواده کارگران

سی و ششمین روز اعتصاب و تظاهرات کارگران فولاد اهواز با حضور زنان و خانواده کارگران

سی و ششمین روز اعتصاب و تظاهرات کارگران فولاد اهواز با حضور زنان و خانواده کارگران

حضور نیروهای گارد ویژه جهت ایجاد رعب و وحشت در مرکز شهر اهواز - اعتصاب فولاد

حضور نیروهای گارد ویژه جهت ایجاد رعب و وحشت در مرکز شهر اهواز - اعتصاب فولاد

حضور نیروهای گارد ویژه جهت ایجاد رعب و وحشت در مرکز شهر اهواز - اعتصاب فولاد

حضور نیروهای گارد ویژه جهت ایجاد رعب و وحشت در مرکز شهر اهواز - اعتصاب فولاد

این خبر  تکمیل می‌شود.