728 x 90

شروع مجدد اعتراض کشاورزان اصفهان با تحصن و چادرنشینی در بستر زاینده‌رود

اعتراض کشاورزان اصفهان
اعتراض کشاورزان اصفهان

اعتراض کشاورزان اصفهان در بستر زاینده‌رود

امروز چهارشنبه ۱۹ آبان‌ماه کشاورزان اصفهان در اعتراض به عدم تخصیص حق‌آبه تجمع خود را از سر گرفتند.
این کشاورزان از سه روز گذشته اعتراض و تجمعشان را به صورت مداوم مجدداً آغاز کرده‌اند و شب گذشته را نیز با برپایی چادر در همان بستر زاینده‌رود سپری کردند.

 

اولین شب از تحصن و چادرنشینی کشاورزان اصفهان در بستر زاینده‌رود

روز گذشته سه‌شنبه ۱۸ آبانماه کشاورزان اصفهان پس از تجمع و اعتراضشان در سطح شهر اقدام به برپایی چادر بر بستر خشک زاینده‌رود کردند و شب گذشته را همانجا ماندند.

کشاورزان خواهان تخصیص حق‌آبه هستند. چهارشنبه ۱۹ آبانماه ۱۴۰۰

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c9b61def-0aaa-4177-aeca-20b11bac6dce"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات