728 x 90

شروع رایزنیها برای استیضاح ظریف در مجلس ارتجاع

ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی
ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی

به گزارش رسانه‌های حکومتی برخی منابع خبری از شروع رایزنیها برای استیضاح ظریف در مجلس یا استعفای او خبر می‌دهند. بنا به این گزارش، بعضی از مشاوران روحانی نیز به او پیشنهاد دادند تا با توجه به تبعات سیاسی ادامه کار ظریف در وزارت‌خارجه برای آینده سیاسی روحانی خود او اقدام به عزل ظریف کند (سایت خبر فوری رژیم۱۳ اردیبهشت).