728 x 90

تجمع دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات در میدان دانش/ سومین روز

تجمع اعتراضی دانشجویان علوم  و تحقیقات - عکس از آرشیو
تجمع اعتراضی دانشجویان علوم و تحقیقات - عکس از آرشیو

دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات در تهران برای سومین روز متوالی امروز دوشنبه۱۰دی۹۷ در اعتراض به سقوط اتوبوس دانشجویان و کشته شدن ۱۰تن تجمع اعتراضی برگزار کردند و با نشستن وسط خیابان اقدام به بستن مسیر خودروها کردند.

 

بستن میدان دانش توسط حراست دانشگاه علوم و تحقیقات برای ممانعت از تجمع:

تصاویری از بستن میدان دانش توسط حراست دانشگاه ۱۰دیماه

تصاویری از بستن میدان دانش توسط حراست دانشگاه ۱۰دیماه

تصاویری از بستن میدان دانش توسط حراست دانشگاه ۱۰دیماه

تصاویری از بستن میدان دانش توسط حراست دانشگاه ۱۰دیماه

تصاویری از بستن میدان دانش توسط حراست دانشگاه ۱۰دیماه

تصاویری از بستن میدان دانش توسط حراست دانشگاه ۱۰دیماه

تصاویری از بستن میدان دانش توسط حراست دانشگاه ۱۰دیماه

تصاویری از بستن میدان دانش توسط حراست دانشگاه ۱۰دیماه

تصاویری از بستن میدان دانش توسط حراست دانشگاه ۱۰دیماه

تصاویری از بستن میدان دانش توسط حراست دانشگاه ۱۰دیماه

تصاویری از بستن میدان دانش توسط حراست دانشگاه ۱۰دیماه

تصاویری از بستن میدان دانش توسط حراست دانشگاه ۱۰دیماه

تصاویری از بستن میدان دانش توسط حراست دانشگاه ۱۰دیماه

تصاویری از بستن میدان دانش توسط حراست دانشگاه ۱۰دیماه

 

شروع شکل‌گیری تجمع در دانشگاه علوم و تحقیقات

شروع شکل‌گیری تجمع در دانشگاه علوم و تحقیقات

دانشگاه علوم و تحقیقات/ میدان دانش

دانشگاه علوم و تحقیقات/ میدان دانش

 

دانشجویان در روزهای شنبه و یکشنبه ۸و۹دیماه در اعتراض به جان‌باختن ۱۰تن از همکلاسیهای خود در جریان سانحه اتوبوس دست به تظاهرات زدند. روز گذشته در جریان این حرکت اعتراضی رئیس دانشگاه به‌جای پاسخگویی به دانشجویان با ماشین از دانشگاه فرار کرد. روز شنبه نیز هزاران دانشجو به همین خاطر دست به تظاهرات زدند. دزدیهای نجومی سردمداران رژیم آخوندی و حیف و میل سرمایه‌های مردم، ایران را یکی از آسیب‌پذیرین کشورها در مقابل وقایع و حوادثی مانند تصادفاًًت رانندگی، آتش سوزی، زلزله و... کرده است.

رئیس هیأت‌امنای دانشگاه آزاد، علی‌اکبر ولایتی، مشاور خامنه‌ای و وزیر خارجه سابق رژیم است و سرنخ امور این دانشگاه در بیت خامنه‌ای است.

تظاهرات دو روز اخیر در حالی برگزار شد که مأموران نیروی سرکوبگر انتظامی و مزدوران لباس‌شخصی در مقابل این دانشگاه و عوامل وزارت اطلاعات موسوم به «حراست» و مزدوران بسیجی در داخل دانشگاه درصدد بودند از شکل‌گیری هر گونه اعتراض جلوگیری کنند.

دانشجویان شعار می‌دادند: دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد؛ ولایتی، ولایتی، مسئول این جنایتی؛ مسئول بی‌لیاقت استعفا استعقا؛ مسئول بی‌لیاقت محاکمه، محاکمه. دانشجویان در مقابل محل ریاست دانشگاه شعار دادند: بی‌شرف، بی‌شرف، قاتل بیا بیرون. مأموران سرکوبگر برای جلوگیری از گسترش تظاهرات و اعتراضات پس از شروع تظاهرات اجازه ورود دانشجویان به دانشگاه را نمی‌دادند. شماری از دانشجویان با نشستن در وسط خیابان رفت و آمد اتوبوسها و خودروها را در دانشگاه متوقف کردند.

 

مقاومت ایران مسئول اصلی این فجایع را فاشیسم دینی حاکم بر ایران دانست و یکشنبه ۹دیماه در اطلاعیه‌یی نوشت:

مقاومت ایران با تسلیتهای صمیمانه به‌خاطر دانشجویان جان‌باخته و با آرزوی بهبودی سریع برای مصدومان، بر این حقیقت تأکید می‌کند که مسئول اصلی این فجایع فاشیسم دینی حاکم بر ایران است که با چپاول و هزینه‌های نجومی سرکوب و تروریسم باعث شده که ایران بیشترین قربانی را در این‌گونه حوادث داشته باشد.