728 x 90

شراره‌های قیام در دانشگاه

و اینک دانشگاه تهران: «برادر شهیدم، راهت ادامه دارد! برادر شهیدم، راهت ادامه دارد»!

این صدای دانشجویان و تداوم قیامی‌ است که با پیوند خشم سراسری ایران و اتحاد دانشجویان با سایر اقشار، رزم مشترک نسل‌های جوان ایران را نمایش داد.

«کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد! اتحاد! آزاد باید گردد... اتحاد! اتحاد»!(تظاهرات دانشجویان دانشکده هنر ۱۶آذر ۹۸)

بی‌علت نیست که از روز قبل در جمعه‌بازارها هشدار دادند و روز شنبه ۱۶آذر تمام محوطه دانشگاهها را با نیروهای ویژه انتظامی و پاسداران پر کردند تا هیچ صدایی از دانشگاه بیرون نیاید.

آخوند حسین حسینی در جمعه‌بازار ملارد ‌۱۵آذر ۹۸: «۱۶آذر روز دانشجو هست که این را هم باید دانشجویان ما هم خیلی مراقب باشند چون فتنه‌گران و خیلی از دشمنان ما دلشان را خوش کردند به این دانشجویان».

اما دانشجویان نشان دادند که دانشجو زیر سرنیزه و تفنگ هم می‌ایستد، می‌میرد اما تن به ذلت نمی‌دهد: «دانشجو میمرید، ذلت نمی‌پذیرد! جواب ما تفنگ نیست، این همه کشته کم نیست»!

از آنجا که قرار بود آخوند جلاد رئیسی، سردژخیم قضاییه، به دانشگاه تهران بیاید تا ضمن ایجاد رعب، شراره‌های قیام در دانشگاه را بپوشاند، دانشجویان با شعارهای آتشین به استقبالش رفتند: «قضاییه جلادان، مقدمتان خونباران! خیابونها خونی شد، آزادی قربانی شد»!