728 x 90

شبکه تروریستی حزب‌الله لبنان نیروی نیابتی رژیم ایران در مراکش و کشورهای عربی

شبکه تروریستی حزب‌الله لبنان نیروی نیابتی رژیم ایران در مراکش و کشورهای عربی
شبکه تروریستی حزب‌الله لبنان نیروی نیابتی رژیم ایران در مراکش و کشورهای عربی

مراکش اعلام کرد حزب‌الله لبنان وابسته به رژیم ایران موشکهایی را برای مخالفان مسلح این کشور می‌فرستاده است.

به نوشته رسانه‌های عربی آنچه که ما در یمن، عراق، سوریه و لبنان و جاهای مختلف شاهد آن هستیم یک شبکه کامل و قدیمی است که تجربه زیادی در ارسال سلاح به هرجایی که بخواهد دارد  شکی نیست که رژیم ایران در رساندن سلاح به این مناطق دست  دارد.

اما مشکل اصلی این است که رساندن فقط سلاح به تنهایی کافی نیست باید عناصری را برای بکارگیری این سلاحها آموزش داد. سلاح که می‌رسد به تنهای هیچ ارزشی ندارد اگر عملیات آموزش و تمرین عناصر مشخصی برای بکارگیری آن وجود نداشته باشد. به‌خصوص موشکهای ضدهوایی و موشکهای ضدتانک و زرهی... یک فرد معمولی نمی‌تواند به‌راحتی آن را بکار بگیرد.

دولت مراکش می‌گوید یک فرد که پاسپورت دیپلوماتیک ایرانی داشته، رابطه میان حزب‌الله لبنان و مخالفان مسلح را سازمان داده است.

تیرگی روابط رژیم ایران با مراکش جدید نیست.  در سال 2009 روابط مراکش با رژیم ایران قطع شد زیرا سفارت رژیم ایران و شخص سفیر این کشور در دو موضوع اصلی دست داشت اولاً حمایت از مخالفان مسلح  و دوم تشکیل هسته‌هایی برای ترویج مذهب بنیادگرایی... مانند کاری که در الجزایر انجام دادند.  

حزب‌الله پایه اصلی حمایت از منافع رژیم ایران در دنیای عرب است. زیرا به‌راحتی می‌توان یک فرد ایرانی را تشخیص داد چه به‌لحاظ  فرهنگ یا زبان و...

فرستادن عناصری از حزب‌الله که عرب هستند و می‌دانند چگونه برخورد کنند و روابط اجتماعی با جامعه  ای که به آن وارد می‌شوند دارند چتری است که رژیم ایران استفاده کرده و حزب‌الله را برای ورود در سطح گسترده به کشورهای عربی بکار گرفته است.

حزب‌الله لبنان در عراق بعد از سقوط حکومت این کشور بزرگترین عامل اطلاعاتی رژیم ایران بر روی زمین بود. عملیات تصفیه فیزیکی و دستگیری و... را حزب‌الله انجام می‌داد.

اکنون نیز حزب‌الله مشرف بر بخش بزرگی از عملیات حوثیها در یمن است. حزب‌الله بازوی رسمی رژیم ایران برای اجرای سیاست‌هایش است.