728 x 90

فضانوردان روسی و آمریکایی با وجود شیوع کرونا رهسپار فضا شدند

فضانوردان روسی و آمریکایی
فضانوردان روسی و آمریکایی

سه فضانورد روز پنجشنبه ۲۰فروردین با سفینه‌  ام اس ۱۶سایوز بسوی ایستگاه فضایی بین‌المللی پرواز کردند و در ارتفاع ۴۰۰کیلومتری سطح زمین وارد ایستگاه فضایی بین‌المللی شدند.

 

دو فضانورد روس و یک فضانور آمریکایی به‌خاطر ترس از آلوده شدن به ویروس کرونا یک ماه گذشته را در قرنطینه سپری کردند. این فضانوردان به مدت ۱۹۶روز و تا ماه مهر سال جاری در ایستگاه فضایی خواهند ماند و بیش از ۵۰آزمایش علمی انجام خواهند داد.

 

این فضانوردان از پایگاه فضایی بایکونور در قزاقستان با مدل جدید پرتابه روسی سایوز رهسپار فضا شدند. مأموریت شش ماهه دو فضانورد روس و یک فضانورد آمریکایی با وجود شیوع نوع جدید ویروس کرونا لغو نشد.