728 x 90

نه شاه نه شیخ مرگ بر ارتجاع – فعالیت کانونهای شورشی

فعالیت کانونهای شورشی در سالگرد کودتای ارتجاعی استعماری ۲۸ مرداد
فعالیت کانونهای شورشی در سالگرد کودتای ارتجاعی استعماری ۲۸ مرداد

کانونهای شورشی در پاسخ به ندا و آرزوی مصدق بزرگ.

مصدق کبیر در سال ۱۲۶۱شمسی در تهران به‌دنیا آمد. در سال ۱۲۹۳با اخذ دکترای حقوق از دانشگاه علوم سیاسی، وارد سیاست شد، در دوره‌های پنجم، ششم، چهاردهم و شانزدهم مجلس شورا در موضع نماینده مردم تهران با سیاستهای وابسته‌ساز و دیکتاتوری رضاخان و محمدرضا پهلوی مبارزه کرد و سرانجام رهبری جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران را به‌دست گرفت و با حمایت عموم توده‌های مردم ایران پیشنهاد نخست‌وزیری را پذیرفت و این جنبش را تا خلع ید کامل از شرکت نفت سابق (شرکت انگلیسی) و احقاق حقوق مردم ایران به‌پیش برد. دکتر مصدق به مدت ۲سال‌ و چهار ماهی که در حکومت بود در اجرای همین قانون ملی‌کردن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت سابق کوشید. دشمنان رنگارنگ مصدق حتی یک روز از توطئه علیه وی خودداری نکردند و بارها قصد جان وی و طرح کودتا علیه حکومت ملی او را کردند. سرانجام حکومت ملی دکتر مصدق با یک کودتای استعماری که به‌کمک عوامل دربار و ارتش و آخوندهای خائنی از قبیل بهبهانی و کاشانی، ترتیب داده شده بود، در تاریخ ۲۸مرداد ۱۳۳۲سرنگون شد. دکتر مصدق دستگیر و در بیدادگاه نظامی شاه، به ۳سال زندان محکوم شد و سپس به احمدآباد تبعید گردید و سرانجام پس از ۱۴سال تنهایی و انزوا، در تبعید چشم از جهان فروبست. پیشوای نهضت ملی مردم ایران در غربت به‌درود حیات گفت اما این امید و بلکه اطمینان را داشت که فرزندان مجاهد و مبارزش، راه او را تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه خواهند داد لذا گفته بود «چه زنده باشم و چه نباشم امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد و مردان بیدار کشور، این مبارزه ملی را آن‌قدر دنبال می‌کنند تا به‌نتیجه برسد».

 

نصب پوستر دکتر مصدق و مسعود رجوی در قرچک ورامین

اعضای کانون شورشی ۱۱۹در نقاط مختلف قرچک ورامین، پوستر بزرگی از تصاویر دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی کردن صنعت نفت ایران و مسعود رجوی را به‌مناسبت سالگرد کودتای استعماری ارتجاعی ۲۸مرداد ۱۳۳۲علیه دولت ملی دکتر مصدق، نصب کردند. زیر تصاویر این رهبران ملی مردم ایران، جملات « نه شاه، نه شیخ، مرگ بر ارتجاع، مرگ بر استعمار» نوشته شده بود.

 

مصدق روحت شاد راهت ادامه دارد – تهران، کرج و کرمانشاه

اعضای کانون شورشی دیگری در کرج نیز با بلند کردن تراکت مصدق روحت شاد راهت ادامه دارد بر ادامه راه مصدق تأکید کرده و کودتای ارتجاعی استعماری ۲۸مرداد را محکوم کردند.

در تهران نیز اعضای کانون شورشی اقدام به نصب تراکت مصدق روحت شاد کردند.

همچنین کانون شورشی دیگری در کرمانشاه نیز در تقدیر از مصدق کبیر، اقدام به نصب تراکت مصدق روحت شاد راهت ادامه دارد کردند.

 

دیوارنویسی کانون شورشی ۲۲۲در سرپل‌ذهاب

اعضای کانون شورشی ۲۲۲نیز در گرامی‌داشت یاد دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی مردم ایران و محکوم کردن کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲، اقدام به دیوارنویسی شعار « نه شاه نه شیخ، مرگ بر ارتجاع، مرگ بر استعمار» کردند

 

دیوارنویسی کانون شورشی در رشت

اعضای کانون شورشی مجاهد شهید علی برگچی در رشت نیز قسمتی از پیام شماره ۱۰ارتش آزادیبخش ملی ایران با مضمون حمله در برابر حمله، مشت در برابر مشت، آتش جواب آتش را دیوارنویسی کرده فیلم فعالیت خود را ارسال کردند.

 

بیشتر بخوانید: