728 x 90

شاخ و شانه کشیدن حسن خمینی به‌علت حذف خودش از شرکت در انتخابات قلابی

حذف حسن خمینی از نمایش انتخابات
حذف حسن خمینی از نمایش انتخابات

با تشدید جنگ و دعواهای درون نظام آخوندی بر سر نمایش انتخابات در حاکمیت بحران‌زده آخوندها، حسن خمینی در واکنش به حذف خودش از شرکت در نمایش انتخابات قلابی، به شاخ و شانه کشی و اعتراض روی آورد.

اعتماد آنلاین وابسته به باند مغلوب نظام روز جمعه ۲۷فروردین با نقل واکنش وی به مخالفت خامنه‌ای با تصمیم او برای کاندیدا شدن در نمایش انتخاباتی، نوشت: حسن خمینی در سخنرانی خود گفت: وقتی در مورد یک تصمیم‌گیری صلاح دیده نمی‌شود حتی اگر آن تصمیم عملی شود در آینده مسأله‌ای پیش نمی‌رود. تلقی من این بود که شاید بتوانیم کاری کنیم که این امر در مورد من دیگر امکانش فراهم نیست.

حسن خمینی ضمن حرفهایش از مهره‌های باند مغلوب رژیم، که خامنه‌ای قبلاً آنها را حذف یا حصر و طرد کرده، تعریف کرد و و درحالیکه به افراطی و یکدست و یک‌پایه بودن حاکمیت کنایه می‌زد، افزود: وضع موجود به‌شدت به نارضایتی اجتماعی می‌انجامد و بحرانهای اجتماعی را در پی دارد. باید تحریم‌ها برطرف شود و وضعیت اقتصادی ساماندهی شود.

 

دخالت خامنه‌ای برای کنار زدن حسن خمینی در حالی صورت گرفت که باند مغلوب نظام از علم کردن او در مقابل آخوند رئیسی خبر داده بود. ولی یک روز بعد تلویزیون رژیم به پخش خبر کنار زدن حسن خمینی مبادرت کرد. .

 

تلویزیون شبکه دو رژیم ۲۴فروردین ۱۴۰۰: خبری به‌نقل از یاسر خمینی منتشر شد مبنی بر این‌که حسن خمینی در پاسخ به مشتاقان حضورش در انتخابات تردید‌هایی داشته و در حال مشورت و بررسی جوانب امر بوده تا این‌که مطابق دیدارهای نوبه‌ای خود با رهبری به دیدار وی رفتند در این ملاقات رهبری کاندیداتوری او در انتخابات ریاست‌جمهوری را به صلاح ندانستند و با بیان این‌که حاج حسن آقا را مانند فرزند خود می‌دانند از او خواستند که در شرایط فعلی به این عرصه ورود نکنند.

 یاسر خمینی گفته با این توصیه رهبری اخوی یقیناً دیگر تصمیمی برای کاندیداتوری ندارند.