728 x 90

سیل ویرانگر و بلای حکومت آخوندی!

سیل ویرانگر و بلای حکومت آخوندی!

 

سخنگوی مجاهدین:

همه می‌دانند که لایروبی کردن مسیرهای سیلاب کمترین چیزی است که رژیم و دوایر حکومتی باید انجام می‌دادند اما دزدیها و چپاولها جایی در این رژیم برای حداقلها هم که با جان و مال مردم مرتبط است باقی نمی‌گذارد.

 

کما این‌که مردم شیراز به‌خوبی آگاهند که مسیر رودخانه خشک در کنار دروازه قرآن در همان دولت آخوند خاتمی که مدعی اصلاحات بود، برخلاف همه ضوابط شهرسازی و زیست محیطی به خیابان تبدیل شد و شمه‌ای از پرونده دزدیها و زمین خواری جیره‌خواران حکومتی در این خصوص در اوایل دهه ۸۰فاش شد.

 

در ساختار سنتی شهری در شیراز مسیر رودخانه خشک، مسیر عبور و تخلیه سیلاب بوده‌ اما در رژیم آخوندی، کارگزاران رژیم زیر پوش خیابان سازی و آسفالت تا توانستند دزدی و چپاول کردند و زمینها را به بهانه‌های مختلف تصاحب یا به نام افراد خانواده‌شان نمودند.

 

مردم شیراز و عموم مردم ایران به‌روشنی می‌دانند که اگر آخوندها این‌قدر دزد و چپاولگر نبودند، ایران ماتم‌زده اکنون اینچنین دستخوش فجایع زیست محیطی و خسارت و تلفات نبود.

 

همه می‌دانند که جنگل دزدی و کوه دزدی و سرقت مسیل و نقض ضوابط اولیه شهرسازی و جاده کشیهای شهری و روستایی، عامل اصلی فاجعه در این ابعاد است. در غیراینصورت اگر آخوندها کمر به‌ قتل‌عام محیط‌زیست و مسیرهای سنتی سیل نمی‌بستند، بلاشک مردم ایران از فواید بارندگی استفاده می‌کردند.

 

اما رژیم می‌کوشد به‌گونه‌یی اسرارآمیز فاجعه را به حوادث ناگهانی و خشم طبیعت و وقایع غیرمترقبه نسبت بدهد!

 

هیچ چیز غیرمترقبه‌ای جز ننگ رژیم ضدبشری آخوندی در ایران یعنی قتل‌عام منابع انسانی و محیط طبیعی این میهن توسط آخوندهای دزد و غارتگر و پاسدارانشان در کار نیست.

 

درست به همین دلیل مردم و محیط‌زیست ایران‌زمین تنها با سرنگونی این رژیم منحوس از یوغ ستم آخوندی رها می‌شوند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4f44c254-46cd-4857-93e5-c6a03a4a81ae"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات