728 x 90

سی.ان.ان: قیام ایرانیان علیه حجاب نیست برای ریشه‌کنی غل و زنجیر ظلم است

قیام سراسری مردم ایران - شهریور ۱۴۰۱
قیام سراسری مردم ایران - شهریور ۱۴۰۱

سی.ان.ان روز ۱۲مهر گزارش داد: روز یکشنبه، تقریباً تصادفی، دو گروه از تظاهر کنندگان در لندن گردهم آمدند. یکی پرچمهای اوکراین را تکان می‌داد. گروه دیگر پرچمهای ایران. هنگامی که آنها به همدیگر رسیدند، یکدیگر را تشویق کردند و شعار دادند: همه با هم ما پیروز خواهیم شد.

قیام در ایران و جنگ در اوکراین، در ظاهر، درگیریهای بسیار متفاوتی هستند. با این حال، در کانون آنها، افرادی مبارزه می‌کنند که تصمیم گرفته‌اند جان خود را به خطر بیندازند، تا هر کاری را که لازم است برای دفاع از حق خود برای زندگی آزاد انجام دهند. برای عقب‌راندن دیکتاتوریهای خشن و ریشه دار... این نبردهای داوود علیه جالوت نشان‌دهنده شجاعتی است که برای بقیه ما تقریباً غیرقابل تصور است... قیام ایرانیان علیه حجاب نیست برای ریشه‌کنی غل و زنجیر ظلم است، به همین دلیل است که مردان زیادی به آنها پیوسته‌اند، حتی زمانی که رژیم تظاهر کنندگان را بیشتر و بیشتر می‌کشد... .

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9402da41-06f7-4fc4-b13a-4e1dfd3ae087"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات