728 x 90

سومین روز تجمع اعتراضی مربیان پیش‌دبستانی و تجمع اعتراضی جمعی از کارکنان قطار شهری

تجمع اعتراضی
تجمع اعتراضی

تجمع اعتراضی جمعی از کارکنان قطارشهری

روزسه‌شنبه ۵اسفند، جمعی از کارکنان قطار شهری اهواز، در اعتراض به مطالبه ۱۰۰روز حق بیمه پرداخت نشده خود، مقابل درب ورودی ساختمان شهرداری این شهر، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

-اهواز. تجمع جمعی از کارکنان قطارشهری۹۹۱۲۰۵

سومین روز تجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی

سومین روز تجمع مربیان پیش دبستانی سال۹۷ در شهرستان ایذه استان خوزستان دفتر نماینده این شهر در مجلس را ناچار به تعطیلی کرد. مربیان پیش دبستانی شعار می‌دادند:

نماینده اگر بیدار بود مربی بیکار نبود

مربی مظلوم است از حقش محروم است