728 x 90

سومین دور اعتصاب‌غذای زندانیان سیاسی علیه اعدامها در زندانهای اوین، قزلحصار، مشهد، سقز، کرج و خرم‌آباد

زندان - عکس از آرشیو
زندان - عکس از آرشیو

سه‌شنبه ۲۴بهمن، سومین دور اعتصاب غذای زندانیان سیاسی برای ابراز انزجار و محکومیت اعدامها و توقف آنها در شماری از زندانها از جمله اوین، قزلحصار، مشهد، کرج، خرم‌آباد و سقز برگزار شد.

این اعتصابها از سه‌شنبه ۱۰بهمن پس از اعدام زندانیان قیامی محمد قبادلو و فرهاد سلیمی آغاز شد.

جمعی از زندانیان زندانهای کرج و خرم‌آباد نیز اعلام کردند به اعتصاب‌غذای سه‌شنبه‌های ضداعدام می‌پیوندیم و همبستگی خود را با زندانیان اعتصابی قزلحصار اعلام می‌کنیم.

محمد آشتیانی عراقی، علی کاظمی، محمدصادق گرمارودی، مهدی بیرامی، محمد خداکرمی و مهدی خداکرمی در این شمار هستند.

 

روز سه‌شنبه ۱۰بهمن شماری از زندانیان زیر حکم اعدام در قزلحصار اعلام کردند: «برای این‌که صدای ما شنیده شود، ما هر سه‌شنبه اعتصاب غذا می‌کنیم. روز سه‌شنبه را برای این انتخاب کردیم، چون اغلب این روز آخرین روز زندگی همبندی‌های ماست که در روزهای قبل به انفرادی منتقل می‌شوند.

تداوم مقاومت زندانیان سیاسی در برابر ماشین اعدام رژیم آخوندی در شرایطی است که صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی با اتهاماتی چون «محاربه» و «بغی و قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی» در هفته‌های اخیر شدت یافته است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/78d2b6aa-d7ca-4728-bde7-793f16861cc3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات