728 x 90

سوزش سرکرده انتظامی از افشاگریها و موج خشم مردم علیه حکم ممنوعیت خرید واکسن

واکسن بخرید همین الان هم دیر شده
واکسن بخرید همین الان هم دیر شده

پاسدار اشتری سوزش رژیم را از افشاگریهای گسترده و موج خشم مردم علیه ممنوعیت خرید واکسن معتبر در فضای مجازی برملا کرد و گفت: «در فضای مجازی خب کانالهایی راه‌اندازی شد تارنماهایی شروع کردند به فضا را آلوده کردن در این بحث کرونا ،آقا فرمودند که ما واکسنی که از آمریکا و اسراییل و بعد هم فرمودند فرانسه وارد نمی‌کنیم چون اعتماد نداریم به آنها دیدید که رسانه‌های خارجی چه کردند و متأسفانه یک سری از ایادی داخلی آنها هم دامن زدند به این‌که باید فکر مردم بود بیماری مردم را برطرف کرد». (خبرگزاری حکومتی ایران پرس ۲۹دی)