728 x 90

سوابق جنایتکارانه پاسدار غفور درجزی (امیر منصور بزرگیان) و نقش او در ترور محمدحسین نقدی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا

سوابق جنایتکارانه پاسدار غفور درجزی (امیر منصور بزرگیان) و نقش او در ترور محمدحسین نقدی
سوابق جنایتکارانه پاسدار غفور درجزی (امیر منصور بزرگیان) و نقش او در ترور محمدحسین نقدی

به‌دنبال اظهارات علی دایی و فاش شدن هویت پاسدار غفور درجزی از سرکردگان جنایتکار سپاه تروریستی پاسداران با نام جعلی مصطفی مدبر، گزارشی از سوابق جنایتکارانه این پاسدار جنایتکار  در زیر آمده است. 

 

 پاسدار جنایتکار غفور درجزی یا امیر منصور بزرگیان در ترور محمد حسین نقدی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا در ۲۵اسفند سال ۱۳۷۱ در رم نقش داشت. این پاسدار جنایتکار این ترور را تحت فرمان حمید ابوطالبی سفیر وقت رژیم در ایتالیا و مشاور کنونی آخوند روحانی انجام داد.

مقاومت ایران خواستار محاکمه دژخیمان منصور بزرگیان(غفور درجزی) و حمید ابوطالبی در دادگاههای بین‌المللی است.

 

پاسدار غفور درجزی، قاتل محمدحسین نقدی، مدیرعامل کنونی باشگاه ورزشی سایپا با نام جعلی مصطفی مدبر را بهتر بشناسیم.

در بحبوحه تشتت و درهم ریختگی رژیم و درپی اظهارات علی دایی، هویت پاسدار غفور درجزی از سرکردگان جنایتکار سپاه تروریستی پاسداران فاش شد.

وی که با نام جعلی مصطفی مدبر مدیر عاملی باشگاه ورزشی سایپا را برعهده گرفته، با نام امیر منصور بزرگیان فرمانده عملیات ترور محمد حسین نقدی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در رم در ۲۵اسفند سال ۷۱بود

این پاسدار جنایتکار، در آغاز حاکمیت خمینی در قرارگاه موسوم به رمضان در کرمانشاه و رابط این قرارگاه با وزارت اطلاعات آخوندها بوده و در ترور قاسملو در اتریش شرکت داشته است.

محمد حسین نقدی در سال ۱۳۶۰ که در آنزمان کادر سفارت ایران در ایتالیا بود، در اعتراض به جنایتهای رژیم پست خود را ترک و به شورای ملی مقاومت پیوست. بعد از مرگ خمینی، خامنه‌ای حکم قتل وی را به جریان انداخت.

قتل نقدی به آخوند فلاحیان که جانشین آخوند ریشهری وزیر اطلاعات رژیم بود سپرده شد و آخوند فلاحیان، اجرای این جنایت را به حمید ابوطالبی، سفیر آخوندها در رم و مشاور کنونی آخوند روحانی واگذار کرد.

ابوطالبی هم برای اجرای این جنایت، دو تیم تشکیل می‌دهد، یک تیم لجستیکی و یک تیم عمل. فرمانده تیم لجستیک را امیرمنصور بزرگیان یا همان پاسدار غفور درجزی به‌عهده داشته است. علاوه بر این، این فرد فرماندهی صحنه را نیز در دست داشته است. به این معنی که پس از طراحی و شناسایی در لحظه انجام این جنایت یعنی صبحگاه ۱۶مارس۱۹۹۳ برابر با ۲۵اسفند ۱۳۷۱ فرمان به رگبار بستن خودروی محمدحسین نقدی را به تیم عمل می‌دهد.

امیر منصور بزرگیان بعد از اجرای جنایت مجدداً به نزد رژیم برگشته و از آنزمان در پستهای مختلفی از جمله مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت رژیم، رئیس حراست سازمان رادیو تلویزیون رژیم، رئیس اتحادیه بازرگانی رادیو تلویزیون حکومتی و مدیرکل حراست مجلس رژیم بکار گمارده می‌شود.

به این ترتیب در بحبوحه تشتت و درگیریهای درون رژیم، یکبار دیگر پرده از سوابق جنایتکارانه یکی دیگر از پاسداران تروریست رژیم که با تغییر نام در ارگانهای مختلف رژیم در موقعیتهای بالا مشغول بکار هستند برداشته می‌شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/71982247-b86f-4d5c-a78d-c93a10211306"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات