728 x 90

سوء قصد به جان مادر شهید ستار بهشتی

گوهر عشقی مادر  شهید ستار بهشتی
گوهر عشقی مادر شهید ستار بهشتی

گوهر عشقی مادر ستار بهشتی روز پنجشنبه ۱۸آذر در مسیر رفتن به سر مزار فرزند خود، توسط یکی از دو سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت با حمله از پشت سر به سمت جلو هل داده شده است که در اثر آن خانم عشقی به کنار خیابان پرتاب شده و پس از لحظاتی از هوش می‌رود.

یکی از شاهدان عینی گفته است گوهر عشقی را اکثر مردم رباط کریم می‌شناسند و سالهاست او همه روزه در این ساعت برای دیدار فرزندش به امامزاده می‌رود. این شاهد عینی گفته من داخل مغازه بودم که صدای فریاد و کمک خواهی مردم بلند شد وقتی به نزدیک جمعیت رسیدم دیدم مادر ستار خونین بر روی زمین افتاده است.

این مادر داغدار توسط رهگذران به بیمارستان منتقل و پس از انجام معاینات لازم ترخیص می‌شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9a2f97b1-4b1c-4652-b570-948b9a929c83"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات