728 x 90

سناتور کیس دلانگه از هلند: برنامهٔ ۱۰ماده‌یی مریم رجوی کتاب راهنمایی برای آینده ایران

سناتور کیس دلانگه از هلند
سناتور کیس دلانگه از هلند

سناتور کیس دلانگه از هلند

برنامهٔ ۱۰ماده‌یی مریم رجوی کتاب راهنمایی برای آینده ایران

این برنامه بیشترین حمایت را در میان مردم ایران دارد

 

با یک ایران دموکراتیک و یک حکومت دموکراتیک با برنامهٔ ۱۰ماده‌یی مریم رجوی

امید برای مردم ایران کشورهای منطقه و جهان وجود خواهد داشت

این حرف همکاران من در مجلس سنای هلند است که در بیانیهٔ خود

از برنامهٔ ۱۰ماده‌یی مریم رجوی حمایت کرده‌اند

 

سناتور کیس دلانگه - هلند:

سناتور کیس دلانگه از هلند در مصاحبه با سیمای آزادی، گفت: «من بارها از آرمان مردم ایران در جلسات بین‌المللی صحبت کرده‌ام و خوشحالم که هم‌چنان این‌را در شرایط جدید ادامه می‌دهم. شرایطی که به‌واقع نشان می‌دهد مردم ایران به‌قدر کافی از این رژیم (رنج) کشیده‌اند و جایگزین آن آلترناتیو دموکراتیک تحت رهبری پرشور مریم رجوی است که به‌واقع تلاشهای بسیار زیادی را در جهت قرار دادن موفقیت‌آمیز مقاومت ایران -شورای ملی مقاومت - در مجامع بین‌المللی به‌عمل آورده است.

او یک برنامهٔ ۱۰ماده‌یی را تدوین کرده (که) به‌واقع کتاب راهنمایی برای آینده ایران است؛ آینده‌ای که هرگز نمی‌تواند توسط رژیم حاکم در ایران فراهم شود؛ (این برنامه) که بیشترین حمایت را در میان مردم ایران دارد نه فقط برای حال حاضر بلکه برای همیشه است».

سناتور کیس دلانگه، تأکید کرد: «با یک ایران دموکراتیک، با یک حکومت دموکراتیک با برنامهٔ ۱۰ماده‌یی مریم رجوی امید برای مردم ایران وجود دارد و امید برای کشورهای منطقه و برای جهان وجود خواهد داشت.

این حرف همکاران من در مجلس سنای هلند است که بیانیه‌یی را امضا کرده‌اند که در آن از برنامهٔ ۱۰ماده‌یی مریم رجوی حمایت شده است. با همکاری و حمایت همهٔ ما می‌توانیم به‌وضعیت بهتری برسیم من واقعاً یک ایران آزاد و دموکراتیک حمایت می‌کنم. بیایید همگی، هر آنچه می‌توانیم انجام بدهیم تا به‌آن هدف برسیم.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ae0d22bc-a3d0-4d28-a51b-2156d5876775"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات