728 x 90

سناتور تد کروز:‌ فشار حداکثری بر اصلی‌ترین حامی تروریسم باید ادامه یابد

سناتور تد کروز
سناتور تد کروز

سناتور تد کروز از اعضای ارشد سنای آمریکا رژیم ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان نامید و بر افزایش فشار حداکثری به آن تأکید کرد.

سناتور تد کروز که اظهاراتش توسط خبرگزاری بلومبرگ مخابره شده گفت توافق اوباما به‌طور «فاجعه آمیزی خطرناک» بود به‌خاطر آن که بیش از ۱۰۰میلیارد دلار را برای رژیم ایران آزاد کرد.

تد کروز گفت:‌ زمانی که دولت اوباما توافق اتمی با رژیم ایران را پذیرفت کاری احمقانه انجام داد.