728 x 90

سمیه سولهو حسن به‌عنوان اولین زن رئیس‌جمهور در تانزانیا سوگند یاد کرد

سمیه سولوهو حسن اولین رئیس جمهور زن در تانزانیا
سمیه سولوهو حسن اولین رئیس جمهور زن در تانزانیا

سمیه سولهو حسن روز جمعه ۲۹اسفند به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور زن تانزانیا پس از مرگ ناگهانی جان مگوفولی بر اثر بیماری، سوگند یاد کرد.
خبرگزاری فرانسه ۲۴ نوشت: این خانم ۶۱ساله، ملبس به لباس مشکی و روسری قرمز، قبل از مشایعت از سربازان در یک رژه نظامی و دریافت شلیک توپ ادای احترام، در دارالسلام سوگند یاد کرد.
وی در برابر افراد بلندمرتبه گفت: "من، سمیه سولوهو حسن، قول می‌دهم که صادق باشم و از قانون اساسی تانزانیا پیروی کنم و از آن محافظت کنم. "
طبق قانون اساسی، سمیه سولهو حسن، برای بقیه دوره پنج ساله دوم مگوفولی رئیس جمهور پیشین تا سال۲۰۲۵ خدمت می‌کند.
وی تنها رئیس‌جمهور زن فعلی در آفریقا در کنار رئیس‌جمهور اتیوپی، سهله ورک زود است که نقش او عمدتاً تشریفاتی است.