728 x 90

سقوط امپراتوری ولایت فقیه در منطقه

پس از تسخیر کنسولگری رژیم در نجف که نماد نفوذ رژیم آخوندی در تمامیت عراق بود، هیبت پوشالی خامنه‌ای در این شهر فرو ریخت.

این برگی نو و طلیعهٔ فرو ریختن عمق راهبردی رژیم در عراق و در سراسر منطقه بود.

خبرنگار تلویزیون فرانس ۲۴روز پنجشنبه گفت: «معترضان ساختمان کنسولگری را سمبل نفوذ تهران در عراق می‌دانند. این واقعه می‌تواند مبین یک نقطه‌عطف در اعتراضاتی باشد که نزدیک به ۲ماه است کشور را درنوردیده است».

مسجدی، سفیر رژیم آخوندی در عراق، با سوزوگداز از انهدام نمادهای رژیم در ایران و عراق گفت: «مشابه اگر شما ببینید در جمهوری اسلامی هم خب یک همچین اتفاقاتی بعضاً از طرف اشرار صورت می‌گیرد». (۷آذر ۹۸)

البته این اولین بار نبود.

مسجدی سفیر رژیم آخوندی در عراق ۷آذر ۹۸: «ما در گذشته در بصره این را شاهد بودیم در کربلا در همین اوضاع و احوال شما شاهد بودید و متأسفانه دیشب همچین اتفاقی در نجف هم رخ داده».

هم‌زمان مردم قهرمان ناصریه با تقدیم بیش از ۴۰شهید توانستند ضمن تسلط بر شهر، سپاه جنایتکار جمیل شمری را به شکست و عقب‌نشینی وادارند.

ولید فارس، سیاستمدار و تحلیل‌گر آمریکایی، با اشاره به اهمیت قیام ایران گفت: «آنچه که هم‌اکنون رخ می‌دهد تنها یک قیام در داخل ایران نیست بلکه انقلابی است علیه کنترل ایران بر بخشی از خاورمیانه. به آنچه که در منطقه علیه حزب‌الله و شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران می‌گذرد بنگرید. اینها نشانه‌ای از آن است که امپراطوری رژیم خمینی دیگر پذیرفته نمی‌شود...».

بله! این طلیعهٔ پایان نفوذ خلیفهٔ ارتجاع و شکست عمق راهبردی رژیم در منطقه است.