728 x 90

سقوط اعتبار گذرنامه‌ ایران به‌قعر جدول جهانی

ارزش اعتباری گذرنامه‌ها
ارزش اعتباری گذرنامه‌ها

بر اساس آخرین رده‌بندی ارائه شده از سوی وبگاه پاسپورت ایندکس در روز دوشنبه ۱۶تیر؛ اعتبار گذرنامه ایرانی از نظر ارزش اعتباری در قعر جدول جهانی و در کنار جنگ‌زده‌ترین کشورهای جهان قرار گرفت.
بر اساس همین گزارش گذرنامه‌ ایران به رده ۱۹۴ سقوط کرد و تنها یمن، سومالی، سوریه، افغانستان و عراق را پشت سر دارد.
وبگاه پاسپورت ایندکس در گزارش خود می‌افزاید: «دارندگان گذرنامه‌ ایرانی در حال حاضر تنها می‌توانند به کشورهای هائیتی، میکرونزی، ترکیه و دو کشور دیگر بدون ویزا سفر کنند. ۲۸کشور دیگر دنیا به‌ایرانیان در بدو ورود ویزا می‌دهند و برای ورود به ۱۶۵کشور دنیا ایرانیان به ویزا نیاز دارند».