728 x 90

سقز - تهدید مغازه‌داران اعتصابی توسط اطلاعات آخوندی

سقز.اعتصاب بازاریان و کسبه
سقز.اعتصاب بازاریان و کسبه

مأموران اطلاعات آخوندی و مزدوران محلی آنها روز چهارشنبه 12اردیبهشت تعدادی از مغازه‌داران و کسبه در سقز را تهدید کردند تا دست از اعتصاب بردارند.

روز چهار‌شنبه بازاریان و کسبه بانه هجدهمین روز اعتصاب خود را ادامه دادند. این اعتصاب  به‌رغم گسیل مأموران ضدشورش رژیم به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت و تلاش برای دستگیری سازماندهندگان اعتصاب  برگزار شد. 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1ca43fcc-bc95-4f96-bf8b-eff5384df505"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات