728 x 90

سفیر فرانسه در تهران: فرانسه و کشورهای اروپایی مجاهدین را گروه تروریستی نمی‌دانند

تظاهرات ایرانیان هواداران مجاهدین و شورای ملی مقاومت در فرانسه علیه رژیم آخوندی - ۲۰۱۹
تظاهرات ایرانیان هواداران مجاهدین و شورای ملی مقاومت در فرانسه علیه رژیم آخوندی - ۲۰۱۹
  • فیلیپ تیه‌بو سفیر فرانسه در تهران: فرانسه و کشورهای اروپایی مجاهدین را گروه تروریستی نمی‌دانند.
  • سیستم قضایی فرانسه و اروپا نمی‌تواند مانع ارتباط شخصیتها با این گروه شود.

سفیر فرانسه در تهران که روز ۲۴تیرماه با روزنامه حکومتی اعتماد مصاحبه می‌کرد، گفت: «در فرانسه و کشورهای اروپایی طبق قانون مجاهدین گروه تروریستی شناخته نمی‌شوند... ممکن است برخی شخصیتهای رسانه‌ای و سیاسی از این گروه حمایت کنند. اما بر اساس قواعد آزادی بیان، سیستم قضایی فرانسه و اروپا نمی‌تواند مانع ارتباط این شخصیتها با این گروه شود».

سفیر فرانسه در تهران افزود: «مسلما آزادی بیان در اروپا و به‌ویژه فرانسه وجود دارد که اجازه می‌دهد شخصیتهای پارلمانی و گروه‌های سیاسی با گروه‌های مختلف وارد تعامل شوند و برای ما امکان جلوگیری از این تعاملات وجود ندارد».