728 x 90

سر دادن شعار «مرگ بر خامنه‌ای» در همدان توسط یکی از هموطنان شجاع

یک هموطن شجاع جان به لب رسیده در همدان با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» اعتراض خود را به حکومت فاسد خامنه‌ای نشان داد. مردم حاضر در صحنه نیز به حمایت از این هموطن پرداختند.
تصاویر نشان می‌دهد نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای در وحشت از گسترش پیدا نکردن این حرکت اعتراضی، فردی که شعار "مرگ بر خامنه‌ای" می‌دهد را دستگیر کردند.

این ویدیو روز پنجشنبه ۹دیماه در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7b06bf04-7389-4dfa-815f-d0afe68f6ac3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات