728 x 90

سر باز کردن کهنه زخمها به شیوه ناآرام در جامعه‌یی در آستانه انفجار

کرمان - سه  راه حمزه - قیام آبان ۹۸ - عکس از آرشیو
کرمان - سه راه حمزه - قیام آبان ۹۸ - عکس از آرشیو

روزنامه حکومتی ابتکار به‌تاریخ ۲۴شهریور در تحلیلی درباره کارکرد سیاست‌بازان نظام در بازار سیاست نوشت: تحلیل یک‏سویه سیاسی نسبت به تمامی پدیده‌ها و رخدادها در حوزه‌های متفاوت، سندروم «توهم فهم حقیقت» نزد سیاست‌ورزان را موجب می‌شود. سندرومی که می‌تواند هم برای آنها و هم برای جامعه بسیار خطرخیز و نگران‌کننده باشد.

ابتکار نوشت: در یک جامعه «سیاست زده» مانند ایران، سیاستمداران تصور می‌کنند کارشناس همه مسائلند و اجازه دارند که نسبت به همه ‏چیز اظهارنظرهای کارشناسی داشته باشند. نخستین پیآمد این وضعیت بروز پدیده «نخبه‌کشی» در جامعه خواهد بود...


... هیچ مسأله و معضلی به مفهوم دقیق کلمه و از بن و ریشه حل نمی‌شود. بلکه با اتخاذ و اعمال برخی مسکنهای کم‌اثر و زودگذر از سوی سیاستمداران سعی می‌شود، بر تمام آنها سرپوشی گذاشته شود.
ابتکار با هشدار به این‌که این «کهنه زخمها» چه پیامدهایی در جامعه‌ای متراکم و در آستانه انفجار می‌تواند داشته باشد افزود: نکته نگران‌کننده آنجا است که این «کهنه‌زخم‌» ها زمانی سر باز می‌کنند و ممکن است با شیوه و روشی ناآرام واکنش نشان دهند. در صورت تجمیع این واکنش‌ها نگرانی‌هایی جدی و اساسی به‌وجود خواهد آمد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات