728 x 90

سرخوردگی عباس عراقچی معاون وزارت‌خارجه رژیم از مذاکرات وین

عباس عراقچی
عباس عراقچی

عباس عراقچی معاون وزیر خارجه رژیم درباره مذاکرات وین گفت: مذاکرات به نقطه‌یی رسیده که برخی مسائل کلیدی هنوز در آن باقی مانده و باید در مورد آنها تصمیم‌گیری شود. اختلاف‌نظرها درباره مسائل جدید نیست، در واقع اختلاف‌نظر در خصوص موضوع‌هایی اصلی در ارتباط با نحوه بازگشت طرفین به توافق است.

وی افزود: درباره این‌که مذاکرات هفته بعد دور آخر مذاکرات باشد یا خیر، قضاوت زود است (خبرگزاری حکومتی ایسنا - ۱۹خرداد).