728 x 90

سخنگوی پنتاگون: ما با ادامه فعالیت‌های شرورانه رژیم ایران مواجهیم

جان کربی سخنگوی پنتاگون
جان کربی سخنگوی پنتاگون

جان کربی سخنگوی پنتاگون در کنفرانس مطبوعاتی خود در پاسخ به سؤالی گفت: ما با ادامه فعالیت‌های شرورانه رژیم ایران در خاورمیانه مواجه هستیم. انبوهی از چالشها و تهدیدهای قابل توجه برای منافع امنیت ملی ما و متحدان و شرکای ما وجود دارد و تصمیم رئیس‌جمهور اکنون به ما اجازه می‌دهد تا بهتر بر روی تهدیدات و چالشهای مهمتر تمرکز کنیم. (سایت وزارت دفاع آمریکا ۲۷ فروردین )