728 x 90

سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا: اعدامها و دادگاه‌های نمایشی محور اصلی اقدامات رژیم ایران برای سرکوب اعتراضات است

متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا
متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا

متیو میلر سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا؛ روز سه‌شنبه دوم خرداد در بریفینگ خبری خود ضمن محکوم کردن اعدامها در ایران؛ این اعدامها و دادگاه‌های نمایشی را محور اصلی اقدامات رژیم ایران برای سرکوب اعتراضات نامید.
وی در این کنفرانس خبری با ابراز نگرانی شدید نسبت به استفاده رژیم از اعدامها و تشدید موج اعدامها اضافه کرد: «باید اشاره کنم که در طول اعتراضات، مقامات ایرانی بارها حقوق‌بشر مردم ایران را نقض و آنها را به‌دلیل استفاده از آزادی‌های بدیهی که حق آنها است، مجازات کرده‌اند. این نه تنها شامل آن بخش جامعه ایران می‌شود برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند، بلکه شامل روزنامه‌نگاران در (این) کشور نیز می‌شود».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2a758582-cebb-4303-893f-c6eefa7bcf6d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات