728 x 90

سخنگوی مجاهدین درباره روضه‌خوانی‌های رئیس‌جمهور ارتجاع در ملل متحد

سخنگوی مجاهدین - ۲۹شهریور ۱۴۰۲
سخنگوی مجاهدین - ۲۹شهریور ۱۴۰۲

سخنگوی مجاهدین: از روضه‌خوانی‌های رئیس‌جمهور ارتجاع و چشمک و چراغهایش با آمریکا و کشورهای غربی که بگذریم، حرفش این بود که مجاهدین ۱۷هزار از رژیم ترور کرده‌اند، چرا کشورهای اروپایی به اندازه رژیم، مجاهدین را سرکوب نمی‌کنند؟ باید در همه جا چوبه‌های دار و جراثقال برپا کنند تا رژیم راضی شود والا مشکل اصلی رژیم به قوت خود باقیست.

جلاد ۶۷ گمان می‌کند می‌تواند با پیشدستی ۱۷هزاری که نشان از جنگ داخلی خلق با یک رژیم ضدبشری است از عدالت و کیفر محتوم به دست توانای مردم ایران بگریزد. اشک و آه برای همزادش قاسم سلیمانی نیز به‌خاطر این است که خودش دچار سرنوشت او نشود. اما شب دراز است و قلندر بیدار...

 

رکوردشکنی در وقاحت و رد گم‌کنی رئیسی درباره جنایت علیه بشریت

همزمان با خروش ایرانیان آزاده و فراخوانهای جهانی برای محاکمه جلاد ۶۷

به‌خاطر نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت

همراه با عقده‌گشایی علیه مجاهدین در مجمع عمومی ملل‌متحد

 

رئیسی جلاد ۶۷:

برخی از کشورهای اروپایی باید پاسخ بدهند

که چرا به پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی

که تاکنون بیش از ۱۷هزار نفر را ترور کردند تبدیل شدند

 

روایت جلاد از جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی

تلاش برای حذف مفاهیم متعالی نظیر مادر، پدر و خانواده

را می‌توان مصادیق جنایت علیه بشریت

و موجب انقطاع نسل بشر دانست

 

نسبت دادن قیام مردم ایران به آمریکا

همزمان با دریافت ۶میلیارد دلار برای سرکوب آن!

 

جلاد ۶۷:

بجای آن‌که از فرمانده دلاور حاج قاسم سلیمانی

قهرمان مبارزه با تروریسم تقدیر شود او ترور می‌شود چرا؟

 

رژیم ایران همانند دو دهه گذشته

به هیچ عنوان از حق مسلم خود

از فناوری هسته‌یی کوتاه نخواهد آمد

 

سخنرانی رئیسی جلاد در مجمع عمومی سازمان ملل ۲۸شهریور ۱۴۰۲

برخی از کشورهای اروپایی باید پاسخ بدهند که چرا به پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی که تاکنون بیش از ۱۷هزار نفر از را در کوچه و خیابان ترور کردند مأمن شدند و محل امنی شدند برای گروه‌های تروریستی باید پاسخ بدهند کشورهای اروپایی چرا در عین ادعای مبارزه با تروریسم پناهگاه شدند برای گروه‌های تروریستی این دوگانگی ست تبعیض در مبارزه با تروریسم به‌معنای چراغ سبز به تروریست هاست ایران که خود بزرگترین قربانی تروریسم است پیش قراول مبارزه با تروریسم در منطقه می‌باشد.

روایتهای ساختگی از زوجیت و جنسیت در حقیقت تلاش برای حذف مفاهیم متعالی نظیر مادر پدر و خانواده طبیعی است اقداماتی که می‌توان آنرا مصادیق جنایت علیه بشریت و موجب انقطاع نسل بشر دانست مقابله با چنین رویکردهایی وظیفه انسانی ماست ما امروز نیازمند جنبش جهانی تعهد به خانواده هستیم تا همه اعضای خانواده زندگی گرم در کنار یکدیگر را تجربه کنند ما از همه رهبران جهان و رهبران ادیان الهی می‌خواهیم به وظیفه تاریخی خود در حمایت از جایگاه اصیل مفهوم خانواده و مقابله با روایتهای ساختگی عمل نمایند ما از سازمان ملل انتظار داریم که احترام به جایگاه والا و اصیل خانواده را در صدر دستور کار خود قرار دهد.

تشییع جنازه ۲۵میلیونی فرمانده مبارزه با تروریزم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سانسور شد اندوه و خشم و حس انتقام ۸۵ میلیونی ملت ایران و امت اسلامی سانسور شد ترور شهید حاج قاسم سلیمانی جایزه به داعش بود که به‌گفته مقامات سابق آمریکا ساخته دست خودشان بود گفتند داعش را ما ساختیم به همین خاطر به‌جای آنکه از ان فرمانده شجاع و دلاور تقدیر شود او ترور می‌شود چرا؟

آمریکا باید با اعتمادسازی اثبات کند که دارای حسن‌نیت است و اراده واقعی برای عمل به تعهدات خود و نهایی کردن مسیر دارد.

اروپایی‌ها نیز که در پی سال‌ها عدم پایبندی به تعهدات خود از جمله در لغو تحریم‌ها اکنون برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ (تپق) شورای امنیت سازمان ملل را نقض می‌کنند باید درک کنند که با سرعت گرفتن در مسیر پر هزینه تقابل بازنده خواهند شد سلاح هسته‌یی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران ندارد گزارشهای رسمی مراجع ذیربط بین‌المللی و حتی جوامع اطلاعاتی غربی نیز بارها بر صحت این ادعا تأکید کردند جمهوری اسلامی ایران همانند دو دهه گذشته به هیچ عنوان از حق مسلم ملت خود برای بهره‌مندی صلح‌آمیز از فناوری هسته‌یی کوتاه نخواهد آمد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/5406a08f-3984-44fc-a5b2-42429e74b1b0"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات