728 x 90

سخنگوی مجاهدین: خطاب به خامنه‌ای در مورد آمار سراپا دروغش باید گفت: سگ (ولی‌فقیه) داند و پینه‌دوز در انبان چیست!

سخنگوی مجاهدین
سخنگوی مجاهدین

فوری: سخنگوی مجاهدین در پایان انتخابات رژیم بر اساس گزارشهای بیش از ۱۲۰۰خبرنگار و گزارشگر سیمای آزادی از ۴۰۰شهر ایران و بیش از ۳۵۰۰کلیپ قابل ارائه به مراجع بین‌المللی و افکار عمومی، میزان مشارکت در نمایش انتخابات آخوندها را کمتر از ۱۰درصد واجدان حق رأی اعلام کرد.

سخنگوی مجاهدین افزود: رژیم با همان وقاحت و دروغگویی در آمار جان‌باختگان کرونا و آمار شهیدان قیام آبان، آمار شرکت در انتخابات را برای جا انداختن جلاد قتل‌عام به‌عنوان رئیس‌جمهور نظام ۵برابر بیش از واقعیت اعلام می‌کند. رقم‌سازیهای نجومی در تاریک‌خانه موسوم به «اتاق تجمیع آرا» در نمایش‌های انتخاباتی رژیم در سال۸۸ هم تجربه شده است. حقیقت را در روز ۲۸ خرداد۱۴۰۰ تمام مردم ایران در صحنه به چشم دیدند. خطاب به خامنه‌ای در مورد آمار سراپا دروغش باید گفت: سگ (ولی‌فقیه) داند و پینه‌دوز در انبان چیست!

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a39a146c-1932-4fd5-a327-9b3e6ef5c4a1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات