728 x 90

سخنرانی لیندا چاوز، مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید در کنفرانس بین‌المللی ایران: چشم‌انداز تغییر

لیندا چاوز، مدير پيشين روابط عمومي كاخ سفيد
لیندا چاوز، مدير پيشين روابط عمومي كاخ سفيد

من فکر می‌کنم ما باید تمرکزمان را روی مسائل بزرگ بگذاریم. تجارت و عدم موازنه تجاری یکی از این مسائل بزرگ نیست.

بهتر است ما متمزکر روی تهدید رژیم ایران باشیم و با متحدان اروپایی‌مان کار کنیم تا آنها را همراه سازیم. من با سناتور توریسلی و وزیر خارجه پیشین ترتزی موافقم که اگر قرار است تغییری بینیم، این تغییر باید توسط مردم ایران انجام شود. این پاسخ نظامی نیست که رژیم را تغییر می‌دهد. بلکه یک قیام دموکراتیک توسط مردم ایران است.