728 x 90

سخنرانی فرانسوا کلکومبه، بنیان‌گذار سندیکای قضات فرانسه در گردهمایی بزرگ مردم ایران در پاریس

فرانسوا کلکومبه، بنيان‌گذار سنديکای قضات فرانسه
فرانسوا کلکومبه، بنيان‌گذار سنديکای قضات فرانسه

دوستان عزیز،

ما، دوستان تاریخی مقاومت ایران هستیم. ما امروز می‌توانیم به پیشرفت‌های بزرگ این گردهمایی سالانه گواهی دهیم، از مبارزه برای به‌رسمیت شناساندن پیش‌پا افتاده‌ترین حقوق خود در این کشور، فرانسه، تا دفاع از حقوق مردم کشور خودتان و دست‌یابی به دموکراسی.

این مبارزه امروز به ارائه یک جایگزین معتبر و دموکراتیک برای دیکتاتوری آخوندها ارتقا یافته است.

این مبارزه در ذهن و ضمیر فرانسه و فرانسوی‌ها جا دارد، مبارزه‌ای که با شما در آن همراه بودیم. مبارزه‌یی که فکر می‌کنم امروز نزدیک به پیروزی نهایی شده است. نسل جوان ایرانی که در اینجا بسیار زیاد هستند، بدون شک می‌دانند که وقتی در سال ۱۹۸۱(سال ۱۳۶۰)، هزاران دختر و پسر در جریان اعدام‌های انبوه در ایران به خاک افتادند. فرانسوا میتران و فرانسه بر اساس سنت و اعتقاد خود به سرزمین پناهندگی، رهبر تاریخی مجاهدین خلق، مسعود رجوی را در اینجا پذیرفت. مسعود رجوی آخرین زندانی سیاسی بود که از زندان‌های شاه و قبل از سقوط حکومت سلطنتی آزاد شد. به یاد بیاوریم که او ۲بار به اعدام محکوم شده بود و خمینی همواره او را دشمن شماره یک حکومت به‌حساب می‌آورد، زیرا مسعود رجوی تنها کسی بود که در مواجهه با دیکتاتوری مذهبی آخوندها خواستار یک انقلاب دموکراتیک بود و جوخه‌های مرگ کماکان در تعقیب او هستند.

امروز هم‌چنان پیام‌های مسعود رجوی الهام‌بخش و موتور محرک رزمندگان و دوستداران آزادی در ایران می‌باشد. و اکنون با هم نگاه می‌کنیم به تصاویری که این گذشته و مسیری را که برای استقرار دموکراسی و رهایی مردم بزرگ ایران طی شده، به ما یادآوری می‌کنند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/27cc4f1d-aeb5-4050-94cb-7293c9e763c5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات