728 x 90

سخنرانی شماری از شخصیتها در گردهمایی جهانی ایران آزاد - کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی

گردهمایی جهانی ایران آزاد - کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی – می‌توان و باید
گردهمایی جهانی ایران آزاد - کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی – می‌توان و باید

گردهمایی جهانی ایران آزاد

کهکشان مقاومت ایران و ارتش آزادی – می‌توان و باید

 

دکتر متیو آفورد، نمایندهٔ پارلمان انگلستان

ما باید به حمایت از خانم رجوی و برنامه ۱۰ ماده‌ای او به‌عنوان یک آلترناتیو واقعی برای رژیم تهران ادامه بدهیم. من بیانیه امضا شده توسط بسیاری از اعضای پارلمان انگلستان را آورده‌ام و مایلم که خانم رجوی آن را در این جا از من بپذیرند. بیانیه ما اعلام می‌کند که پارلمان انگلستان عدالت برای قربانیان قتل‌عام ۶۸ را به‌رسمیت می‌شناسد و به‌رسمیت می‌شناسد که قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی بر اساس فتوای خمینی ولی‌فقیه رژیم ایران صورت گرفته و اساساً سازمان مجاهدین خلق را هدف قرار داده است

 

استیو مک کیب-نماینده پارلمان انگلستان

در اشرف۳ من اراده و عزم راسخ و دست‌آوردهای خارق‌العاده جنبش مقاومت ایران را دیدم. به آخوندها می‌گویم با نسل جوانی که شما را به چالش می‌کشند مقابله نکنید. آنها بر شما غلبه خواهند کرد و ایران آزاد وجود خواهد داشت.

 

جودی اسگرو وزیر مهاجرت کانادا (۲۰۰۵)، رئیس کمیتهٴ تجارت بین‌المللی پارلمان:

گزارشها از داخل ایران نشان می‌دهد که جوانان و زنان به‌طور گسترده به کانون‌های شورشی مجاهدین خلق می‌پیوندند و جان خود را به خطر می‌اندازند تا فضای ترس در جامعه را بشکنند و راه قیام را هر چه بیشتر هموار کنند

 

وین ایستر، وزیر پیشین کشاورزی کانادا

بازدید از موزه بسیار تکان‌دهنده بود این تصاویر و احساساتی که در آن موزه به نمایش گذاشته شده بود چیزی است که جهان باید از فاجعه و نقض حقوق‌بشر که در ایران تحت حاکمیت آخوندها در حال وقوع است مطلع شود.

 

الکسی بروئل دوسپ، نماینده پارلمان کانادا:

خانم رئیس‌جمهور، هنگام خروج از موزه بسیار تحت تأثیر قرار گرفته بودم. این دیدار به همه ما که در اینجا حضور داریم این قطعیت را داد که ما در سمت درست تاریخ قرار داریم. اکنون به قطعیت رسیده‌ایم که مبارزه شما به پیروزی خواهد انجامید.

 

جان پری وزیر پیشین در دولت ایرلند

وقتی از اشرف دیدن می‌کنید و ۳۰۰۰۰ قربانی را در این موزه خارق‌العاده می‌بینیم؛ میراث آنها از جلوی چشمانمان می‌گذرد. میراثی که باید برای آیندگان حفظ شود و این‌که خون آنها به هدر نخواهد رفت. زمان آن فرا رسیده است که در پارلمانها رویکرد قاطعانه‌تری داشته باشیم. طرح ۱۰ماده‌یی رئیس‌جمهور برگزیده خانم رجوی از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

آنتونیو تاسو، نمایندهٔ پارلمان ایتالیا

برنامه ۱۰ ماده‌یی خانم رجوی مبنای اصلی پایه‌گذاری پروژه نوین حیات در ایران است.

 

دکتر روزا منگا، نمایندهٔ پارلمان ایتالیا

زنان ایرانی بیشترین قیمت را در مقابله با سرکوب و واپسگرایی می‌پردازند. به همین دلیل وجود یک آلترناتیو مستقل، مردمی و سازمان‌یافته با رهبری زنان بسیار مهم است. من این ویژگیها را در مقاومت شما دیده‌ام.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/880e1613-46a6-4035-b239-b1dcf6ce6840"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات