728 x 90

سخنرانی سید احمد غزالی نخست‌وزیر پیشین الجزایر در تظاهرات ورشو

سید احمد غزالی
سید احمد غزالی

سخنرانی سید احمد غزالی نخست‌وزیر پیشین الجزایر در تظاهرات ورشو:


شما که به مدت چهل سال با این دیکتاتوری جنگیده اید، فدا کرده اید و هزاران رزمنده شهید را در این راه تقدیم کرده‌اید.
وقتی صحبت از ایران می‌کنیم خیلی وقتها در سطح بین‌المللی بحث تجارت و هسته‌یی و سایر موضوعات می‌شود. ولی خیلی وقتها اصل کار که مردم هستند فراموش می‌شوند. مردمی که در زمان شاه هم سرکوب شدند.
در سال 1988ظرف کمتر از 6ماه سی هزار زندانی سیاسی اعدام شوند. این موضوع دهه‌ها مسکوت گذاشته شد. ولی اخیراً دوباره مطرح شده.
در این منطقه در این کشور مقاومتی هست که پنجاه سال ادامه داشته. از زمان شاه تا خمینی. این مقاومت در بین مردم ریشه دارد. تنها نیرویی است که توان آزاد کردن ایران را دارد.
تهدید رژیم ایران در این است که می‌خواهد به کل منطقه هژمونی خود را اعمال کند. فقط به خاورمیانه محدود نیست. به کل اعراب، کل منطقه و اروپا هم تسری پیدا می‌کند.
برای نجات باید این تهدید را برطرف کرد از ریشه. یک بار دیگر درودهای برادرانه خودم را به شما نثار می‌کنم و از خدا می‌خواهم که سال آینده این گردهمایی را در تهران برگزار کنیم.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0bf8820a-b2cb-488d-b767-69d56e744714"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات