728 x 90

سخنرانی خانم نجات الأسطل، نماینده پارلمان فلسطین در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

نجات الأسطل، نماینده پارلمان فلسطین
نجات الأسطل، نماینده پارلمان فلسطین

خواهر مبارز، رئیس‌جمهور مریم رجوی، که خداوند ایشان را حفظ کند،

خواهران و برادران، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران،

حضار محترم و تمامی میهمانان برجسته و نامدار،

از سوی خودم و از سوی مردم فلسطین و به‌نام قدس مجروح، به شما دورد می‌فرستم و ارج می‌نهم بر نقش بسزایتان برای احقاق حقوق‌بشر و کرامت انسان و حقوق زنان و دموکراسی و حفظ کرامت انسانی و به‌خاطر نقشی که در مبارزه برای (حقوق) زنان و کودکان مردم ایران ایفا می‌کنید.

ما در کنار شما هستیم در احترام به تمامی اصول سازمان ملل و حقوق‌بشر و حقوق زنان و دموکراسی و حفظ کرامت انسانی و حمایت شما از آنها و قراردادن آن به‌مثابه یکی از پایه‌های مبارزه‌تان. بر شما پوشیده نیست که ما در فلسطین، در شرایط سخت و دشواری به‌سر می‌بریم، نقض مستمر حقوق مسلّم مردم فلسطین که این حقوق مورد تأیید نهادها و محافل بین‌المللی است.

بر شما پوشیده نیست دخالت حکومت ایران در امور فلسطین که تاثیر بسیار منفی در عدم تحقق آشتی و پایان دادن به چنددستگی‌ها در فلسطین و در صحنه داخلی فلسطین گذاشته است. و نیز دخالت‌هایش در بسیاری از کشورهای عربی منجر به افزایش درگیری‌ها در این کشورها شده است که منجر به حاکمیت فرقه‌گرایی بر حاکمیت مردم و دموکراسی شده است.