728 x 90

سخنرانی بن‌اونی آردلان، نایب‌رئیس پارلمان رومانی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس

بن‌اونی آردلان، نايب‌رئيس پارلمان رومانی
بن‌اونی آردلان، نايب‌رئيس پارلمان رومانی

ما مشتاق بودیم که اینجا با شما باشیم. چندین سال است که پشت سر هم ما به اینجا آمده‌ایم ما با تعدادی از برادرانمان از مولداوی اینجا روی سن هستیم.

در زمانی که مردم در سرتاسر رومانی دستگیر می‌شدند و بسیاری بودند که در آن زمان رنج بردند، از جمله خانواده خود من. به همین دلیل ما اینجا هستیم تا بگوییم که آنچه را که اکنون در ایران می‌گذرد به‌خوبی درک می‌کنیم و از شما به‌عنوان اپوزیسیون، قویاً حمایت می‌کنیم.

اگر‌ چه ما از کشورهای مختلفی هستیم، همه ما باید از آزادی برخوردار باشیم، همه ما دموکراسی می‌خواهیم. همه ما می‌خواهیم از حقوق‌بشر حمایت کنیم و همه ما می‌خواهیم از آنچه که اینجا می‌گذرد حمایت کنیم زیرا معتقدیم که باید در یک جامعه آزاد باشیم و در آزادی زندگی کنیم.