728 x 90

سخنرانی افتتاحیه رافائل گروسی در جلسه شورای حکام

رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

سایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز ۲۰شهریور سخنرانی افتتاحیه رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه شورای حکام را درج کرده است.  رافائل ماریانو گروسی Rafael Mariano Grossi، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) گفت: قبل از شروع سخنانم، می‌خواهم عمیق‌ترین تسلیت خود را به پادشاهی مراکش و همه کسانی که زندگی‌شان تحت تأثیر زلزله وحشتناک قرار گرفته است، ابراز کنم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از شما حمایت کرده است و همان‌طور که در چنین شرایط اضطراری گذشته انجام داده است، کمک خواهد کرد... .

درباره موضوع برنامه هسته‌یی ایران، آخرین گزارش من در مورد راستی‌آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد (مورخ سال۲۰۱۵) را در اختیار دارید. همان‌طور که می‌دانید، راستی‌آزمایی و نظارت مرتبط با برجام تحت تأثیر تصمیم ایران در فوریه ۲۰۲۱ برای توقف کامل اجرای تعهدات هسته‌یی خود تحت برجام قرار گرفته است. این وضعیت با تصمیم بعدی ایران برای حذف تمام تجهیزات نظارتی و نظارتی مرتبط با برجام تشدید شد... .

بیش از دو سال و نیم از توقف موقت اجرای پروتکل الحاقی ایران و بنابراین از ارائه اعلامیه‌های به روز شده و از زمانی که آژانس قادر به دسترسی تکمیلی به سایتها و مکانهای دیگر در ایران بود، می‌گذرد.

شما هم‌چنین گزارش من در مورد توافقنامه پادمان NPT با جمهوری اسلامی را در اختیار دارید. من متأسفم که هیچ پیشرفت دیگری در اجرای فعالیت‌های تعیین شده در بیانیه مشترک که در ۴مارس در تهران امضا شد، حاصل نشده است.

ایران هم‌چنین باید توضیحات فنی معتبری را برای حضور ذرات اورانیوم دست کاری شده در ورامین و تورقوزآباد به آژانس ارائه کند و آژانس را از مکانهای فعلی مواد هسته‌یی مرتبط و/یا تجهیزات آلوده مطلع کند. هم‌چنان نیاز به رفع اختلاف در ارزیابی تعادل مواد هسته‌یی مربوط به تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) و اجرای قانون ۳.۱ اصلاح شده وجود دارد.

این مسائل پادمانی باقیمانده ناشی از تعهدات ایران ذیل توافقنامه پادمان جامع است و باید حل و فصل شود تا آژانس در موقعیتی باشد که تضمین دهد برنامه هسته‌یی ایران منحصراً صلح‌آمیز است.

من از ایران می‌خواهم که به‌طور جدی و پایدار با آژانس در راستای اجرای تعهدات مندرج در بیانیه مشترک همکاری کند... .

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a32532ff-35d1-436c-9943-66a850d4c51a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات