728 x 90

سبد معیشت به یازده میلیون تومان رسید

سبد معیشت به ۱۱میلیون رسید
سبد معیشت به ۱۱میلیون رسید

خبرگزاری حکومتی ایلنا روز ۱۵شهریور نوشت: نرخ «سبد معیشت» به یازدهم میلیون تومان رسیده و کارگران نزدیک به ۱۹روز از هر ماه را بدون مواجب و خرجی زندگی می‌کنند. همهٔ داده‌های اقتصادی نشان از انقباض هر چه بیشتر سفره‌های مردم دارد. حتی برنج و لبنیات در حال غیب شدن از سبد خرید هفتگی خانوارها هستند.

این خبرگزاری حکومتی با طعنه به وعده‌های توخالی رئیسی جلاد نوشت: پروپاگاندای جدید روی «مهار تورم» در حال شکل‌گیری است که ظاهراً قصد دارند شعار ادعایی و بدون راه‌کار مهار تورم را به جای تأمین سبد معیشت خانوارهای کارگری، جانمایی کنند! باید پرسید برنامهٔ دولت سیزدهم برای حل این بحران فزاینده، به‌راستی چیست؟!

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b3ec7e7e-4800-4356-b20f-969ff9b869c5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات