728 x 90

سایت تلویزیون کانال ۱ آلمان : دیپلمات در برابر دادگاه:‌ بمبی برای پاریس

دیپلمات در برابر دادگاه:‌ بمبی برای پاریس
دیپلمات در برابر دادگاه:‌ بمبی برای پاریس

سایت تلویزیون کانال ۱ آلمان با عنوان دیپلمات در برابر دادگاه، بمبی برای پاریس نوشت: وی قصد بمب‌گذاری علیه مخالفان ایرانی در فرانسه را داشته است. محققان بر این باورند که این مسأله به تروریسم دولتی رژیم ایران مربوط می‌شود. اسدالله اسدی دو سال است که در بلژیک در بازداشت به سر می‌برد. او یک زندانی معمولی نیست، زیرا که در سفارت رژیم ایران در وین به‌عنوان دیپلمات اعتبار نامه داشته و اکنون به‌خاطر تروریسم محاکمه می‌شود. دادستان احتمال می‌دهد که در اینجا تروریسم دولتی رژیم ایران عمل کرده باشد.(سایت تلویزیون کانال ۱ آلمان۷آذر)