728 x 90

سام براون بک: رأی مردم ایران آزادی و تغییر رژیم است

سام براون بک، سفیر سابق آمریکا در امور آزادی مذهب در وزارت‌خارجه
سام براون بک، سفیر سابق آمریکا در امور آزادی مذهب در وزارت‌خارجه

سام براون بک، سفیر سابق آمریکا در امور آزادی مذهب در وزارت‌خارجه در حساب ایکس خود درباره شعبده انتخابات رژیم نوشت:

انتخابات در ایران آخوندها ساختگی است با نامزدهای از پیش تأیید شده و زندانی کردن، یا بدتر از آن، برای هر گونه صدای مخالف.

وی افزود: مردم ایران تحریم و اعتراض می‌کنند زیرا رأی آنها، آزادی و تغییر رژیم است. روزی آنها آزاد خواهند شد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7f1c4c0c-0e67-4985-aecd-f1650634f3e3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات