728 x 90

سازمان غذا و داروی رژیم: در ماههای آینده دچار کمبود دارو خواهیم شد

بحران دارو
بحران دارو

بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی انتخاب سازمان غذا و داروی رژیم به بانک مرکزی دربارهٔ تأمین ارز دارو هشدار داد.

رئیس سازمان غذا و داروی رژیم ۹بهمن در نامه‌یی به‌بانک مرکزی رژیم نوشت: «نظر به تغییر سیاست ارزی کالاهای سلامت از ترجیحی به نیمایی و عدم تأمین به‌هنگام نقدینگی مورد نیاز صنعت، شرکت‌های تابعه دچار مشکلات جدی در تأمین ارز با نرخ مصوب شده‌اند».

رئیس سازمان غذا و داروی رژیم نوشت: «طبق آمار در مقایسه با سنوات گذشته تأمین ارز حوزه‌های مذکور کاهش چشمگیری داشته است و ادامه روند کنونی منجر به کمبودهای شدید دارویی در ماه‌های آتی خواهد شد».

روزنامهٔ حکومتی تعادل هم در شمارهٔ امروز خود (۹بهمن) نوشت: «کمبود و گرانی دارو جدی است... هر بیماری حتی سرماخوردگی هم به معضلی تبدیل می‌شود. باید مریض شوی تا بدانی در به در دنبال دارو بودن از این داروخانه به آن داروخانه چه بلایی به سرت می‌آورد. باید مریض باشی تا بدانی تهیه یک نسخه وقتی نیاز به‌مبلغی نجومی دارد یعنی چه؟... این روزها بیمار شدن یعنی بیچارگی!».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/28de7405-a7ad-4ef1-9915-f4e9c08e7e83"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات