728 x 90

سازمان جوانان حزب کارگر نروژ: هیچکس نباید برای دموکراسی خواهی زندانی شود

سازمان جوانان حزب کارگر نروژ
سازمان جوانان حزب کارگر نروژ

سازمان جوانان حزب کارگر نروژ (پنجشنبه ۲۵اردیبهشت) با انتشار تصاویر دستگیر شدگان اخیر نوشت: رژیم ایران اخیراً ۲۰ مخالف سیاسی را به‌دلیل دمکراسی خواهی دستگیر کرده است.

در حال حاضر احتمال زیادی وجود دارد که این افراد با زندان طولانی مدت، شکنجه یا اعدام مواجه شوند. هیچکس نباید برای دموکراسی خواهی زندانی شود، مورد حمله قرار گیرد یا اعدام شود.