728 x 90

زنگ خطر بحران کمبود ۷۰هزار پرستار

بحران کمبود پرستار
بحران کمبود پرستار

زنگ خطر بحران کمبود ۷۰هزار پرستار

شریفی مقدم، دبیرکل تشکل حکومتی موسوم به‌خانه پرستار به‌وضعیت بحرانی درمان و کمبود ۷۰هزار پرستار در ایران آخوندزده اذعان کرد.

این مهرهٔ حکومتی گفت: ۷۰ هزار پرستار کم داریم، با بحران پرستاری مواجه شده‌ایم؛ سالانه ۳ هزار پرستار مهاجرت می‌کنند.

شریفی مقدم افزود: فرسودگی سیستم پرستاری کشور و شرایط اقتصادی سخت آنها نیز شاید در حال حاضر بروز و ظهور جدی نداشته باشد.

وی درباره افزایش مهاجرت پرستاران بیان کرد: سالانه ده‌هزار پرستار فارغ‌التحصیل می‌شوند و چندین هزار پرستار بیکار داریم. یک سری با حقوق کم کار نمی‌کنند. برخی نیز دنبال کار غیرپرستاری می‌روند و یا کار اداری در وزارت بهداشت را جستجو می‌کنند. تعداد زیادی نیز مهاجرت می‌کنند. تعداد پرستاران مهاجر از استخدامی‌های وزارت بهداشت بیشتر است. یعنی سالانه بیش از ۳ هزار پرستار مهاجرت می‌کنند، اما سالانه ۳ هزار پرستار استخدام نمی‌شوند. ما با بحران پرستاری مواجه شده‌ایم، زیرا جذابیت لازم برای پرستاری وجود ندارد.( سایت حکومتی انتخاب ۹آبان )

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/09138dce-77c1-43c8-9921-2ca83c503778"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات