728 x 90

زندان گوهردشت: زندانیانی که از صحنه اعدام و جلادان، فیلم گرفته‌اند در خطر اعدام قرار دارند +فیلم

پاسداران جنایت‌پیشه، زندانیانی که صحنه اجرای حکم اعدام و دست‌اندرکاران جنایتکار را در زندان گوهردشت کرج ثبت کرده بودند، با یورش وحشیانه به بند، به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

پاسداران جنایتکار روز شنبه ۱۹مرداد با یورش به بند ۵سالن۱۴زندان گوهردشت کرج، ۵زندانی را با خود بردند.

اسامی ۴تن از این زندانیان که زیر حکم اعدام قرار دارند، عبارتند از:‌ صمد فرهادی، صادق حافظی، محمد چهارگوشه و علی باقری. آنان توسط دژخیمان و پاسداران در زندان مورد هجوم قرار گرفتند و به موقعیت نامعلومی منتقل شدند.

صحنه اعدامی که از آن فیلمبرداری شده است مربوط به اعدام ۵زندانی در بامداد روز چهارشنبه ۱۶مردادماه در زندان گوهردشت کرج است. چهار زندانی شامل مجید عربعلی، محمدرضا شکری، حسین پنجه‌مریم و یوسف ذاکری اعدام شدند.

 

بر اساس سند زندانیان، شهریاری دادستان جنایتکار رژیم در تهران، خود شخصاً در صحنه اعدام جمعی زندانیان حضور دارد. عزیزی رئیس جنایتکار زندان که اخیراً منصوب شده است در آنجا حضور دارد و دستورات اعدام را به مجریان می‌دهد، همچنین معاون وی در آنجا حضور دارد. محمدی رئیس جنایتکار حفاظت زندان جزو باند قتل و جنایت زندانیان بی‌دفاع است.

جلادانی که اعدام را به اجرا در می‌آورند باقری و محمدی می‌باشند که لباسهای نظامی پلنگی بر تن دارند.

چند زندانی محکوم به اعدام به داخل سوله منتقل شده و آخوندی با داشتن لیست اعدامیان در دست دستور اجرای حکم را می داد.
حکم اعدام زندانیان یکی یکی در سوله اجرا شد. پس از اجرای حکم اعدام، یکی از زندانیان که حکم وی اجرا نشده، اما شبی را در انتظار اعدام به سر برده بود، به بیرون سوله و سپس به بند منتقل شد.


ماشین یخچالداری جهت انتقال اجساد به محل آورده شده است. فردی که پیراهن سرمه ای به تن دارد «ولی محمدی» است. او و فرد دیگری به نام «باقری» که مأمور اجرای حکم اعدام هستند، پس از اجرای حکم اعدام از سوله بیرون آمدند.
مردی که کت و شلوار آبی پوشیده است، شهریاری دادستان تهران و مرد کت و شلوار مشکی عزیزی رئیس زندان هستند. رئیس حفاظت محمدی و تعدادی درجه دار نیز در این صحنه حضور دارند.