728 x 90

زندان مرکزی کرج - اعتصاب‌غذای ۳۰زندانی در اعتراض به‌فقدان حداقلهای حفاظتی در قبال کرونا

زندان - عکس از آرشیو
زندان - عکس از آرشیو

۳۰تن از زندانیان زندان مرکزی کرج از روز چهارشنبه ۲۱اسفند در اعتراض به خودداری رژیم آخوندی از تأمین حداقلهای بهداشتی و حفاظتی در بحبوحه شیوع ویروس مرگبار کرونا دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

به‌علت شیوع بیماری کرونا در این زندان تا چهارشنبه شب تنها از سالن۶‌ زندان، ۵زندانی مبتلا به‌ویروس کرونا به‌خارج از زندان منتقل شده‌اند.

این، در حالیست که هیچ اقدام مؤثری برای جلوگیری از گسترش شیوع کرونا انجام نشده و به‌رغم همه فراخوانها حکومت آخوندی از آزادی زندانیان خودداری می‌کند.

زندانیان اعتصابی در زندان مرکزی کرج بدینوسیله و به‌بهای جان خود علیه رفتار ضدانسانی دژخیمان ولایت فقیه ابراز می‌کنند.

 

روز چهارشنبه ۲۱اسفند خانم مریم رجوی بار دیگر تأکید کرد به‌خاطر شرایط غیرانسانی زندانهای حکومت آخوندها، زندانیان و به‌ویژه زندانیان سیاسی باید فوراً بدون هیچگونه وثیقه و قید و شرط آزاد شوند والا فاجعه کرونا در زندانهای رژیم امان نخواهد داد.